Razišči, kdo so svetniki v tvoji občini in kako glasujejo, o čem se pogovarjajo na sejah, kdo zastopa tvoje interese ter katere odloke in akte je občina sprejela v tem mandatu.

Osnovne informacije o občini

Spletno mesto: Link
Proračun: Link

Išči

odloke, glasovanja, svetnike, svetniške klube ali njihove govore

i

Zadnja seja

3. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina
26. 1. 2023

0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %